BẢO HIỂM AGRIBANK TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Bản tin bảo hiểm Agribank
Bản tin bảo hiểm Agribank

BẢO HIỂM AGRIBANK TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 15/06/2023,  Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank)  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với nhiều vấn đề quan trọng được trình tới các cổ đông như tăng vốn điều lệ, phương án bán cổ phiếu quỹ, duyệt dự thảo Điều lệ Công ty năm 2023.

Báo cáo tại đại hội, Ban Lãnh đạo của Bảo hiểm Agribank cho biết, cùng với đà phục hồi của nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2022 cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 16,8% so với năm trước, cao nhất trong 03 năm qua. Mặc dù vậy, lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm qua lại không được như kỳ vọng với các nguyên nhân chủ yếu đó là trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trở lại bình thường sau Covid-19, số tiền chi trả bồi thường của thị trường cũng tăng mạnh trở lại, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Bên cạnh đó, những khó khăn của thị trường tín dụng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp cũng ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm.

 

 

 

Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm Agribank vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tốt. Lợi nhuận trước thuế đạt 276,5 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch, doanh thu tài chính đạt 132 tỷ đồng hoàn thành 105,6% kế hoạch và doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.118,2 tỷ đồng, hoàn thành 100,2% kế hoạch (tăng trưởng 8,2%). Đại hội thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% (hoặc 20%), chi trả cổ tức bằng cổ phiếu trên 40% nếu đáp ứng các quy định của pháp luật về việc tăng vốn điều lệ.
Bên cạnh những kết quả kinh doanh tốt, năm 2022, Bảo hiểm Agribank cũng đạt được nhiều kết quả tích cực ở các mặt hoạt động khác như là năm thứ 7 liên tiếp Bảo hiểm Agribank được xếp nhóm 1A theo TT 195 của Bộ Tài chính, được Bộ Tài chính tặng bằng khen "Đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển của thị trường Bảo hiểm Việt Nam" nhân kỷ niệm 15 năm thành lập; gia tăng độ phủ thương hiệu đã bước đầu thành công trong việc xây dựng hình ảnh một Bảo hiểm Agribank "Trách nhiệm và sẻ chia" được các cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống Agribank và cộng đồng ghi nhận, đánh giá tích cực.
Năm 2023, Bảo hiểm Agribank tiếp tục kiên định với mục tiêu kinh doanh mang lại giá trị ngày càng lớn cho cổ đông, duy trì đảm bảo quyền lợi cho người lao động dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật; triển khai các biện pháp để kịp thời thích ứng với Luật Kinh doanh bảo hiểm mới có hiệu lực kể từ 01/01/2023 với doanh thu bảo hiểm kỳ vọng đạt 2.097 tỷ đồng, doanh thu đầu tư tài chính đạt 160 tỷ đồng; Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu đạt 15%, lợi nhuận trước thuế đạt 305 tỷ đồng.

Song song với việc theo đuổi mục tiêu hiệu quả hoạt động, Bảo hiểm Agribank tiếp tục phát triển mạng lưới, kiện toàn tổ chức bộ máy để theo kịp xu hướng phát triển ngành, đủ nội lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quản lý, yêu cầu của pháp luật; Chú trọng công tác nhân sự trong toàn công ty từ khâu tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; Nâng cao chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Chuyển đổi số; Xây dựng và phát triển các sản phẩm bảo hiểm bán lẻ qua kênh Bancassurance trong đó hệ thống Agribank là trọng tâm và trung tâm; chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ ở những vùng trọng điểm.


 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Bảo hiểm Agribank trình tới các cổ đông về 17 nội dung của kỳ họp trong đó có 08 nội dung mới để phù hợp với hoạt động của công ty giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030 theo nghị quyết Đại hội Cổ đông.
Theo ông Nguyễn Tiến Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Agribank, để đáp ứng  xu hướng phát triển tất yếu trong nền kinh tế mở, nhằm nâng cao hiệu quả quy mô hoạt động, thu hút vốn nâng cao năng lực tài chính, tăng thị phần... việc bổ sung các nội dung mới như điều lệ Công ty năm 2023, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Phương án tăng vốn điều lệ... sẽ mang lại giá trị ngày càng lớn hơn cho cổ đông, duy trì đảm bảo quyền lợi của người lao động và tuân thủ các quy định pháp luật mới
Đại hội đã thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị và minh bạch đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.
Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và minh bạch, với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên Bảo hiểm Agribank năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

BẢO HIỂM AGRIBANK./.


Xem thêm
Mua bảo hiểm
1900 9066