Bản tin bảo hiểm Agribank
Bản tin bảo hiểm Agribank

BẢO HIỂM AGRIBANK CHI NHÁNH ĐẮK LẮK CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BẢO AN TÍN DỤNG

Ông Hồ Thanh Tùng, thôn 5, xã Hưng Bình và ông Trần Văn Khiêm, thôn Quảng Phước, xã Đạo Nghĩa (Đắk R’lấp) vay vốn tại Agribank, có tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng nhưng không may qua đời. Công ty ABIC đã thực hiện chi trả bảo hiểm cho gia đình ông Tùng  số tiền hơn 105 triệu đồng và gia đình ông Khiêm, số tiền hơn 74,1 triệu đồng gồm quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng, quyền lợi lãi vay và hỗ trợ mai táng phí.

 

Được biết, Bảo hiểm bảo an tín dụng là sản phẩm của ABIC dành cho những khách hàng vay vốn tại Agribank. Khi khách hàng gặp rủi ro bất ngờ trong cuộc sống, công ty bảo hiểm sẽ thay mặt họ chi trả khoản vay cũng như phần lãi phát sinh cho ngân hàng.

BẢO HIỂM AGRIBANK

Xem thêm