102 tổng đại lý đạt giải thưởng Chương trình thi đua “ABIC cùng Agribank – 15 năm đồng hành, phát triển"
Bản tin bảo hiểm Agribank
Bản tin bảo hiểm Agribank

102 tổng đại lý đạt giải thưởng Chương trình thi đua “ABIC cùng Agribank – 15 năm đồng hành, phát triển"

Bảo hiểm Agribank và Agribank 15 năm đồng hành và phát triển - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank nhấn mạnh, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Agribank (ABIC) là công ty con tiêu biểu của Agribank hoạt động hiệu quả phát triển liên tục kể từ khi thành lập.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Agribank hướng tới mục tiêu phân tán và quản lý rủi ro trong quá trình đầu tư vốn vay, phát triển hoạt động cấp tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân; đồng thời đa dạng các loại hình dịch vụ tài chính cho khác hàng, Bảo hiểm Agribank và các chi nhánh Agribank đã tích cực triển khai kênh phân phối liên kết ngân hàng - bảo hiểm (Bancassurance) trong suốt 15 năm qua.

Trong bối cảnh hiện nay phát triển các hoạt động dịch vụ là hướng trọng tâm của Agribank và Bảo hiểm Agribank đã đồng hành đảm bảo an toàn các chỉ tiêu tín dụng. Hoạt động của kênh phân phối ngân hàng – bảo hiểm đã đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Agribank, đến nay đã có 3 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ Agribank được bảo hiểm, trong đó gần 2 triệu khách hàng tham gia bảo an tín dụng; 50.000 nghìn khách hàng vay vốn tại Agribank được bồi thường với số tiền Agribank thụ hưởng là gần 900 tỷ đồng; số tiền Agribank thu ủy thác đại lý, hỗ trợ, khen thưởng là 400 tỷ đồng.

Cùng với đó, 100% nguồn tiền đầu tư của Bảo hiểm Agribank được gửi tại các chi nhánh Agribank trên toàn quốc, tương ứng với số tiền gần 3.000 tỷ đồng. Đặc biệt tỉ lệ chi trả cổ tức trong năm 2022 của Bảo hiểm Agribank là 20% - ở mức cao so với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường chứng khoán.

Bảo hiểm Agribank và Agribank 15 năm đồng hành và phát triển - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bảo hiểm Agribank.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bảo hiểm Agribank cũng cho biết, doanh thu kênh phân phối Bancassurance luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 15%/năm, chiếm tỷ trọng từ 70-80% tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn Công ty.

Năm 2023 với cơn "khủng hoảng" về niềm tin khách hàng đã đặt ra những thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho kênh bancassurance phát triển, tận dụng ưu thế mạng lưới, khai thác tiềm năng dư nợ, đa dạng hóa sản phẩm, nỗ lực chuyển đổi số, tăng cường công tác truyền thông… để đẩy mạnh doanh thu kinh doanh.

Để triển khai hiệu quả định hướng phát triển Bảo hiểm Agribank, ông Phạm Đức Ấn yêu cầu hệ thống Agribank trên toàn quốc và Bảo hiểm Agribank tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm. Đó là xác định việc phát triển kênh Banca với Bảo hiểm Agribank là một nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống Agribank vì lợi ích chung của Agirbank, trong đó đặc biệt là vai trò bảo vệ vốn và khách hàng của Agribank, tăng thu dịch vụ. Bảo hiểm Agribank cần chủ động phối hợp với các đơn vị tại Trụ sở chính, các Chi nhánh loại 1 để triển khai sớm các sản phẩm bảo hiểm gắn với sản phẩm tín dụng, đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp mà Agribank - Bảo hiểm Agribank đã ký thỏa thuận hợp tác. Nghiên cứu đề xuất cơ chế cụ thể đảm bảo tính khả thi khi triển khai. Bảo hiểm Agribank và Agribank sớm ký hợp đồng đại lý tập trung tại Trụ sở chính Agribank.

Chương trình thi đua "ABIC cùng Agribank - 15 năm đồng hành, phát triển" đã thu hút 171 trên 171 tổng đại lý và hơn 30 nghìn cán bộ đại lý viên tham gia chương trình. Trong đó, có 102 tổng đại lý và 1.082 đại lý viên đạt giải. Tổng doanh thu thực thu của chương trình thi đua đạt 1.606 tỷ đồng.

Với hệ thống 9 nhóm giải thưởng trị giá lên tới 33 tỷ đồng. Chương trình đã tạo ra động lực lớn để các đơn vị nỗ lực tham gia vào hoạt động của kênh phân phối bảo hiểm đóng góp vào sự phát triển ổn định bền vững của khu vực nông nghiệp nông thôn

 

Một số hình ảnh trao giải Chương trình thi đua “ABIC cùng Agribank - 15 năm đồng hành, phát triển” tại hội nghị.

Bảo hiểm Agribank và Agribank 15 năm đồng hành và phát triển - Ảnh 4.

Lãnh đạo Agribank và lãnh đạo Bảo hiểm Agribank trao tặng giải doanh thu

Bảo hiểm Agribank và Agribank 15 năm đồng hành và phát triển - Ảnh 5.

Lãnh đạo Agribank và lãnh đạo Bảo hiểm Agribank trao tặng giả tăng trưởng

Bảo hiểm Agribank và Agribank 15 năm đồng hành và phát triển - Ảnh 6.

Lãnh đạo Agribank và lãnh đạo Bảo hiểm Agribank trao tặng giải khai thác tiềm năng tín dụng hộ SX và CN

Bảo hiểm Agribank và Agribank 15 năm đồng hành và phát triển - Ảnh 7.

Lãnh đạo Agribank và lãnh đạo Bảo hiểm Agribank trao tặng giải khai thác tiềm năng tín dụng DN

Bảo hiểm Agribank và Agribank 15 năm đồng hành và phát triển - Ảnh 8.

Lãnh đạo Agribank và lãnh đạo Bảo hiểm Agribank trao tặng giải khai thác sản phẩm định hướng.

Bảo hiểm Agribank và Agribank 15 năm đồng hành và phát triển - Ảnh 9.

Lãnh đạo Agribank và lãnh đạo Bảo hiểm Agribank trao tặng Giải toàn diện cho các chi nhánh xuất sắc

Nguồn: https://danviet.vn/bao-hiem-agribank-cung-agribank-15-nam-dong-hanh-phat-trien-20230714201911032.htm

Xem thêm