Thông báo về việc ấn chỉ xe cơ giới (XM,BB,TN) 2023 bị thất lạc
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc ấn chỉ xe cơ giới (XM,BB,TN) 2023 bị thất lạc

-Đơn vị chủ quản :ABIC-Chi nhánh Thái Nguyên

-Nội dung:Sau kiểm kê ấn chỉ xe cơ giới 2023(XM,BB,TN) ,Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp - Chi Nhánh Thái Nguyên phát hiện một số GCN XM,BB,TN 2023 bị thất lạc (Danh sách đính kèm)

ABIC-CN Thái Nguyên xin kính báo:đối vơi những GCN bị thất lạc sẽ mất hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023,mọi phát sinh rủi ro liên quan đến những GCN trên đều không có giá trị pháp lý và ABIC Thái Nguyên từ chối giải quyết những phát sinh có liên quan đến những GCN trên.

BC AC 2023 018.pdf.pdf

DANH SACH AC MAT 2023.xlsx


Xem thêm
Mua bảo hiểm
1900 9066
Abic.com.vn