Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

AGRIBANK TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG LÃI SUẤT THẤP ĐỂ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Những tháng đầu năm 2023, trên cơ sở tiết giảm chi phí và giảm lãi suất huy động đầu vào, Agribank đã 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay. Theo đó, đối với nhu cầu vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh, mức lãi suất cho vay hiện tại (kỳ hạn 3 tháng) chỉ từ 6%/năm, lãi suất cho vay trung dài hạn từ 9,5%/năm.

Ngoài ra, từ ngày 15/3/2023, Agribank triển khai chương trình tín dụng quy mô 100.000 tỷ đồng và 500 triệu USD dành cho khách hàng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu với mức lãi suất cho vay VND ưu đãi chỉ từ 5%/năm, lãi suất cho vay USD chỉ từ 3%/năm áp dụng đối với kỳ hạn 3 tháng.

Agribank đồng thời triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tạo động lực khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng triển khai hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách Nhà nước theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP; dành quy mô 30.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ; giảm tới 3% lãi suất cho khách hàng vay vốn với mục đích kinh doanh bất động sản gặp khó khăn còn dư nợ trong thời gian từ 31/01/2023 đến 31/12/2024...

Đây là các chương trình với mức lãi suất ưu đãi, cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay Agribank đang triển khai với mong muốn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tối ưu chi phí vay, kịp thời bổ sung nguồn vốn tái cơ cấu hoạt động, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên.

AgribankNews

Nguồn: https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/tin-tuc/dtl?current=true&urile=wcm:path:/agbank/ve-agribank/other/huong-den-35-nam-thanh-lap-agribank/agribank-trien-khai-cac-chuong-trinh-tin-dung-lai-suat-thap-de-ho-tro-khach-hang

Xem thêm