AGRIBANK DỰ KIẾN ĐƯỢC TĂNG VỐN HƠN 17.000 TỶ ĐỒNG
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

AGRIBANK DỰ KIẾN ĐƯỢC TĂNG VỐN HƠN 17.000 TỶ ĐỒNG

Chính phủ đề xuất tăng vốn điều lệ cho Agribank thêm 17.100 tỷ đồng và giao Ngân hàng Nhà nước báo cáo, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Chính phủ ngày 25/4 ban hành Nghị quyết về đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ thừa uỷ quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giai đoạn 2021-2023 thêm 17.100 tỷ đồng.

Vốn bổ sung cho ngân hàng này sẽ lấy từ dự toán chi ngân sách trung ương 2023 đã được Quốc hội phê duyệt, trên 6.750 tỷ đồng. Phần còn lại gần 10.350 tỷ đồng bố trí từ ngân sách Nhà nước và thực hiện chuyển cấp trong 2024.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng sẽ trình bày trước Quốc hội về việc tăng vốn cho Agribank. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm gửi đầy đủ hồ sơ, tài liệu đến Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.
Vốn điều lệ của ngân hàng quốc doanh này đạt gần 34.330 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Như vậy, nếu được cấp có thẩm quyền đồng ý, vốn của Agribank sẽ tăng lên khoảng 51.430 tỷ đồng.

Trước đó, Hiệp hội Ngân hàng đã đề nghị Chính phủ trình Quốc hội tăng vốn điều lệ cho nhà băng quốc doanh này. Vốn điều lệ ở mức thấp khiến hệ số an toàn vốn (hệ số CAR - tỷ lệ giữa vốn tự có với tài sản có điều chỉnh rủi ro của ngân hàng thương mại) của Agribank về sát ngưỡng tối thiểu, việc này làm hạn chế hoạt động huy động và cho vay. Hiện nay, hệ số CAR theo quy định là 8%. Tỷ lệ này là thước đo cơ bản để Ngân hàng Nhà nước đánh giá sự lành mạnh về tài chính của ngân hàng.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cũng từng kiến nghị Chính phủ tạm ứng cho ngân hàng 6.750 tỷ đồng, đã được Quốc hội thông qua dự toán ngân sách cấp vốn điều lệ cho Agribank trong năm 2023. Việc cấp vốn điều lệ này theo ông Ấn, là việc rất cấp thiết để đảm bảo hệ số an toàn vốn tối thiểu cho tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm 2023, phục vụ nhu cầu vốn của nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tam nông.

Lần gần nhất Agribank được Quốc hội đồng ý bổ sung vốn điều lệ là vào 2020, với mức tăng 3.500 tỷ đồng. Khoản tiền này bằng với lãi sau thuế nhà băng sẽ nộp ngân sách năm 2020, tối đa 3.500 tỷ đồng.

Năm 2022, Agribank báo lợi nhuận trước thuế hơn 22.000 tỷ đồng, thuộc top 5 nhà băng lãi cao nhất hệ thống. Dư nợ tín dụng của ngân hàng đến hết 2022 tăng trưởng 9,8% so với đầu năm trong khi huy động vốn chỉ tăng hơn 5%.

Quỳnh Trang
Nguồn: Báo VnExpess

https://vnexpress.net/agribank-du-kien-duoc-tang-von-hon-17-000-ty-dong-4598102.html?gidzl=P9ty02WuGGvZW_q592H43sk4-mGw8nDVTDMhK38ZHrKhWFzSPNHA0opGf5ng81e0T8IW3Jb_bOqzAZb23W


Xem thêm
Mua bảo hiểm
1900 9066