Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm Sinh mạng Con người

Đối tượng bảo hiểm: Người Việt Nam hoặc nước ngoài định cư tại Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 70 tuổi. Những người trên 70 tuổi đã được bảo hiểm theo quy tắc này liên tục ít nhất là từ năm 69 tuổi. Phạm vi bảo hiểm: NĐBH tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm: Một năm hoặc theo thoả thuận Quyền lợi bảo hiểm: Trường hợp NĐBH tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả toàn bộ STBH. Số tiền bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm: từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng Phí bảo hiểm: Tỷ lệ phí x Số tiền bảo hiểm.
Mua bảo hiểm
1900 9066