Thông báo về việc ấn chỉ xe cơ giới năm 2023 bị thất lạc

Thông báo về việc ấn chỉ xe cơ giới năm 2023 bị thất lạc

Đơn vị chủ quản: ABIC- Chi nhánh Bến Tre xin thông báo:

 

Nội dung: Nội dung: Sau khi kiểm kê ấn chỉ xe cơ giới 2023 (XM) CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - CN Bến Tre phát hiện một số GCN bị thất lạc (danh sách đính kèm ) .
ABIC CN Bến Tre xin kính báo: đối với những GCN bị thất lạc sẽ mất hiêu lực kể từ ngày 01/01/2023 , mọi phát sinh rủi ro liên quan đến những GCN trên đều không có giá trị pháp lý và ABIC CN Bến Tre từ chối giải quyết những phát sinh có liên quan đến những GCN trên theo file đính kèm:
BC KIEM KE AN CHI.pdf

 


Xem thêm